محل اجرای پروژهای ایمن کلایمر

 • کل شهرک پارس واقع در مرزداران – 18 بلوک 16 طبقه ای
 • شهرک ارغوان – بلوک A – دو برج 14 طبقه ای
 • برج شقایق در خیابان سپهر – یادگار امام 
 • برج های 30 طبقه ارکیده در چیتگر
 • کل ساختمان فرماندهی همدان
 • برج سحر در شهرک غرب
 • برج سه قلو ایران زمین در شهرک غرب
 • برج رسالت 1 و 2 در خیابان فرجام
 • شرکت ایرانیان پردیس
 • شرکت پیوند پردیس
 • پویان نبش در پردس
 • پدافند پروژه خانه سازمانی
 • ساختمان A&B قزوین
 • شهرک شهید خرازی تهران
 • عمران آبشار اسپادانا
 • شهرک قمر بنی هاشم تهران
 • مرکز اطلاعات کل ایران در خیابان شهر عراقی